Bạn muốn trải nghiệm những nội dung trực tuyến thể thao và các dịch vụ liên quan từ SocoLive TV? Nếu có, bạn cần phải đọc kỹ và hiểu rõ điều khoản cấp phép người dùng này trước khi sử dụng. Điều khoản này sẽ quy định các quyền và nghĩa vụ của bạn khi truy cập hoặc sử dụng Socolive. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản này, bạn không được phép sử dụng Socolive news.

Định nghĩa và phạm vi áp dụng của điều khoản cấp phép người dùng Socolive TV

Điều khoản của web trực tiếp bóng đá Socolive TV
Điều khoản của web trực tiếp bóng đá Socolive TV

Điều khoản cấp phép người dùng Socolive TV là một hợp đồng pháp lý giữa bạn (người dùng) và Socolive TV (công ty chủ quản của SocoLive). Điều khoản này sẽ điều chỉnh các quan hệ pháp lý giữa bạn và SocoLive TV khi bạn đăng ký, đăng nhập, sử dụng và nhận các dịch vụ trên nền tảng trực tiếp bóng đá Socolive TV. Bạn có thể là một cá nhân hoặc tổ chức khi sử dụng SocoliveTV.

Điều khoản này có hiệu lực kể từ khi bạn chấp nhận nó bằng cách nhấn vào nút “Đồng ý” hoặc bằng cách truy cập hoặc sử dụng Socolive trực tiếp. Khi bạn chấp nhận điều khoản này, bạn đồng ý tuân theo tất cả các quy định và điều khoản trong điều khoản này, cũng như các quy định, chính sách và hướng dẫn khác được công bố trên SocoLive TV.

Bạn cũng đồng ý rằng trang trực tiếp bóng đá Socolive có quyền thay đổi điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi của điều khoản này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng SocoLive trực tiếp sau khi thay đổi điều khoản này, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi đó.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng khi sử dụng SocoLive TV

Khi bạn sử dụng Socolive TV, bạn có một số quyền và nghĩa vụ sau:

  • Bạn có quyền truy cập, xem, tải xuống, chia sẻ và bình luận các nội dung trực tuyến thể thao, tương tác và các dịch vụ liên quan trên Socolive trực tiếp theo các điều kiện và giới hạn do Socolive TV quy định.
  • Bạn có quyền tạo, chỉnh sửa, xóa và quản lý tài khoản người dùng của bạn trên Socolive trực tiếp. Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin đăng nhập của bạn và không được chia sẻ cho bất kỳ ai. Bạn phải thông báo cho Socolive ngay lập tức nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có sự xâm nhập hoặc lạm dụng tài khoản của bạn.
  • Bạn có quyền gửi phản hồi, góp ý, khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho Socolive qua các kênh liên lạc do Socolive TV cung cấp. Bạn phải tuân thủ các quy tắc ứng xử lịch sự, văn minh và tôn trọng khi giao tiếp với SocoLive hoặc các người dùng khác.
  • Bạn có nghĩa vụ tuân thủ các quy định, chính sách và hướng dẫn của Socolive khi sử dụng các dịch vụ trên nền tảng này. Bạn không được sử dụng Socolive trực tiếp bóng đá cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền riêng tư, gây rối loạn trật tự công cộng hoặc làm tổn hại đến trang trực tiếp bóng đá SocoLive TV hoặc các người dùng khác.
  • Bạn có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trang xem bóng đá Socolive TV và các bên liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối, chuyển nhượng, bán, cho thuê, sửa đổi, tái sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung, phần mềm, logo, thương hiệu hoặc tài sản nào thuộc sở hữu của Socolive TV hoặc các bên liên quan mà không có sự cho phép bằng văn bản của họ.
  • Bạn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về mọi hành vi, nội dung hoặc thông tin mà bạn tạo ra, gửi đi, chia sẻ hoặc lưu trữ trên Socolive news. Bạn phải đảm bảo rằng những hành vi, nội dung hoặc thông tin đó không vi phạm bất kỳ quy định nào của điều khoản này hoặc của pháp luật áp dụng. Bạn cũng phải chấp nhận rằng Socolive trực tiếp có quyền kiểm duyệt, chỉnh sửa, xóa hoặc từ chối những hành vi, nội dung hoặc thông tin đó nếu chúng vi phạm điều khoản này hoặc gây ảnh hưởng xấu đến trang xem bóng đá Socolive TV hoặc các người dùng khác.

Quyền và nghĩa vụ của Socolive TV khi cung cấp các dịch vụ cho người dùng

Quyền và nghĩa vụ của Socolive TV khi cung cấp các dịch vụ cho người dùng
Quyền và nghĩa vụ của Socolive TV khi cung cấp các dịch vụ cho người dùng

Khi bạn sử dụng trực tiếp bóng đá Socolive TV, Socolive news có một số quyền và nghĩa vụ sau:

  • Socolive TV có quyền cung cấp các dịch vụ trên nền tảng này cho bạn theo các điều kiện và giới hạn do Socolive quy định. Socolive có quyền thay đổi, cải tiến, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho bạn. SocoLive có quyền miễn trừ trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc thay đổi, cải tiến, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ này gây ra cho bạn.
  • Socolive TV có quyền kiểm tra, giám sát, kiểm duyệt và xử lý các hành vi, nội dung hoặc thông tin của bạn trên nền tảng này. Socolive news có quyền yêu cầu bạn cung cấp các thông tin xác thực liên quan đến tài khoản người dùng của bạn. SocoLive có quyền đình chỉ, hạn chế, khóa hoặc xóa tài khoản người dùng của bạn nếu bạn vi phạm điều khoản này hoặc gây ảnh hưởng xấu đến trang trực tiếp bóng đá Socolive hoặc các người dùng khác.
  • Socolive TV có nghĩa vụ bảo mật và bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của Socolive trực tiếp. Socolive TV có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ trên nền tảng này một cách chuyên nghiệp, chất lượng và an toàn. Socolive có nghĩa vụ tiếp nhận và xử lý các phản hồi, góp ý, khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của bạn một cách kịp thời và hiệu quả.

Lời kết

Đây là những điểm quan trọng trong điều khoản cấp phép người dùng Socolive TV mà bạn cần biết. Bằng việc chấp nhận điều khoản này, bạn đã đồng ý tuân theo các quyền và nghĩa vụ của bạn và của bit.ly  SocoLive khi sử dụng các dịch vụ trên nền tảng này.

Bạn cũng đã đồng ý rằng Socolive TV có quyền thay đổi điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi của điều khoản này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ điều khoản này, vui lòng tìm kiếm sự trợ giúp từ cố vấn pháp lý trong khu vực pháp lý của bạn.